AKTIV KAPITAL

KAPITAL

Kapital fra Firmainvest skal give virksomhederne økonomisk rammer til vækst og fortsat udvikling, og vi investerer med det primære formål for øje at skabe arbejdspladser og realisere vækstmål og strategier. 

Firmainvest køber ikke eksisterende selskabskapital og beriger hidtidige ejere, men kapitalforhøjer, eventuelt supplerende med lån, og tilfører udelukkende kapital ind i virksomhederne for at skabe værdi fremadrettet for virksomheden.

SPARRING

Vi bidrager med et aktivt ejerskab i bestyrelsen, men deltager  endvidere gennem sparring med ledelse og nøglepersoner i virksomhederne, primært indenfor områder som strategi, ledelse, økonomi, finansielle forhold.

Vi har god erfaring med at være tæt på den daglige ledelse og nøglemedarbejdere for på den måde at bidrage positivt i driften, og vi anser vores pragmatiske og imødekommende facon for at være en af vores succesfaktorer i det svære samspil mellem nye investorer, ledelse og øvrig ejerkreds.

NETVÆRK

I Firmainvest anser vi vores netværk, som et stort aktiv, og det er oftest i netværket af revisorer, advokater eller bankforbindelser, at vi finder virksomheder, som vi matcher bedst med og ender med at investere i. 

Endvidere bruger vi vores netværk til at lokalisere egnede kandidater til nøglepositioner, eksterne konsulenter samt bestyrelsesmedlemmer. 

Vi stiller gerne vores netværk og kontakter til rådighed for de virksomheder vi investerer i, og ser det som en succesfaktor at kunne dele viden mellem virksomheder. 

Webdesign: Bratbol DataViz